„Vodu neoceníme,
dokud nám nevyschne studna“

O nás

EKOČOV s.r.o.

Kdo jsme

Firma Ekočov s.r.o. je oficiálním distributorem domovních čistíren odpadních vod vyráběných společnosti Envi-pur, má proškolený a zkušený tým montážních specialistů a přímou technickou podporu výrobce. Kromě montáže ČOV nabízí dodávky septiků včetně zemních filtrů a vsaků, podzemních plastových nebo betonových nádrží na dešťovou, případně pitnou vodu. Součástí dodávky může být také úpravna pitné vody od společnosti Culligan, která je navržena podle aktuálního rozboru pitné vody.

Nabízíme

Naše služby

Nabídka produktů

Nabídka služeb

 • Bezplatná poradenská činnost
 • Zajištění hydrogeologických posudků a projektů čistíren odpadních vod
 • Zajištění podkladů, případně vyřízení žádosti o dotaci „DEŠŤOVKA“
 • Dodávky na klíč, včetně zemních prací a potřebných materiálů
 • Servis ČOV a dodávky náhradních dílů

Čistírny odpadních vod Envi–pur

Envi-pur

Domovní čistírny odpadních vod BC 4 – 12

 • Provedení BASIC, OPTIMA, COMFORT a EXCLUSIVE
 • Rodinné domy, domácnosti, malé provozovny, chaty, rekreační objekty

Kontejnerové čistírny BC 16 – 200

 • Provedení BASIC, OPTIMA, COMFORT a EXCLUSIVE
 • Kontejnerová čistírna odpadních vod BioCleaner® je určena k čištění odpadních vod pro malé obce a města, ubytovací zařízení nebo výrobní podniky. Čistí komunální a splaškové vody a biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody.

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. vyrábí, prodává a instaluje malé domovní a kontejnerové čistírny odpadních vod, do jejichž vývoje vložila své více než 20leté zkušenosti. Během uplynulých let společnost prodala po celém světě více než 20 000 domovních čistíren odpadních vod Bio Cleaner®. Čistírny Bio Cleaner® jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z individuálních i větších zdrojů odpadních vod, tj. rodinných domů, penzionů, sídlišť, obcí apod. Nahrazují překonané samonosné plastové septiky a betonové jímky jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové. Biologické čističky odpadních vod ENVI-PUR, s.r.o. jsou v souladu s požadavky na moderní bydlení - umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček nebo myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké.

Membránové čistírny

 • Domovní ČOV
 • Kontejnerové ČOV

Domácí čistírna odpadních vod BioCleaner® s membránou funguje jako dezinfekce vody a likvidace splaškových odpadních vod. Úprava vody je díky vbudované membráně kvalitnější. Membránový filtr vody zachytí a odstraňuje většinu virů a bakterií. Vyčištěná voda je tak srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda v domácnosti.

Více informací

Úpravny vod Culligan

Culligan

Společnost Culligan je lídrem vodárenského průmyslu ve světě již 80 let a na českém trhu úspěšně působí už 25 let, proto je ideálním partnerem pro úpravu vaší vody. Firma Culligan sama navrhuje a vyrábí mnoho zařízení na čištění vody. Mezi nejžádanější patří zejména zařízení na změkčení vody (změkčovače vody), zařízení na filtraci vody, filtry pro odstranění železa a manganu (odželeznění a odmanganování vody), reverzní osmóza či dezinfekce vody a zařízení na dávkování chemikálií pro úpravu vody.

Pro domácnosti

 • Filtrace vody
 • Změkčení vody
 • Odstranění chloru
 • Odstranění železa a manganu
 • Odstranění dusičnanů

Průmysl, vodárenství

 • Povrchové vody
 • Podzemní vody
 • Teplá užitková voda, likvidace Legionelly
 • Změkčení
 • Filtrace

Více informací

Plastové jímky

Plastové (polyethylenové) jímky slouží především k zachycení odpadních vod a akumulaci dešťové vody a jejímu dalšímu využití. Dešťovu vodu lze využít k zalévání zahrady, mytí auta nebo ke splachování a praní. Plastové jímky se vyznačují vysokou kvalitou zpracování, samonosnou konstrukcí a masivním žebrováním. Největší výhoda plastových jímek oproti betonovým je: nízká hmotnost jímek, snadná manipulace a přeprava jímek k zákazníkovi. Všechny plastové jímky jsou samonosné a instalují se do pískového lože. U plastových jímek (septiků, nádrží, žump) je díky výrobní metodě rotomoulding, při které nedochází k žádnému lepení ani svařování, garantována absolutní nepropustnost a vodotěsnost.

Přehled plastových jímek

Betonové jímky

Betonové jímky jsou určeny k zachycení odpadních a dešťových vod. Po provedení speciálního nátěru je lze také využít pro akumulaci pitné vody (stejně tak i plastové). Jímky jsou sestaveny z betonových prefabrikátů (dno, skruž, zákrytová deska apod.), které jsou navzájem těsněny butyllrubberovou páskou a těsnící maltou. Hmotnost jednotlivých dílů zajistí po montáži stlačení a následnou deformaci plastické těsnící pásky tak, že dojde k dokonalému utěsnění mezer mezi betonovými dílci. Vzniklé spáry jsou dodatečně přetěsněny speciální těsnící maltou. Kombinací jednotlivých prefabrikovaných dílů, případně propojením více jímek, lze dosáhnout požadovaných rozměrů a akumulačních objemů. Otvory pro potrubí lze vytvořit a umístit dodatečně dle požadavku zákazníka za pomoci mobilního jádrového vrtání. Betonové jímky jsou vyráběny originálním českým výrobcem a vyznačují se vysokou kvalitou zpracování a přesností svých rozměrů. Kruhové betonové jímky jsou dodávány ve třech průměrech - 1,5m, 2m a 2,5m. Doprava prefabrikovaných dílů na stavbu je zajišťována kamionem, vykládka a montáž se provádí jeřábem o minimální nosnosti 12t. Dno výkopu se před montáží vyrovná pískem nebo jemným kamenivem (frakce 0-2).

Výhody betonových jímek (v porovnání s plastovými):
 • Možnost umístění do větších hloubek
 • Pojezdové pro motorová vozidla
 • Větší odolnost proti spodní vodě
 • Variabilita modulového systému
 • Zásyp jímky se provádí vytěženou zeminou

Truhlárna

Provoz truhlárny se specializuje na zakázkovou výrobu dřevařských výrobků z masivu:

 • Pochozí modřínové dekly a zastropení
 • Ploty, vrata a dřevěné sloupy
 • Dřevěné domky pro instalaci řídících jednotek a technologií
 • Pergoly, přístřešky a terasy
 • Zahradní domky
 • Masivní stoly a lavice
 • Další výrobky dle konkrétního zadání

Zpracovávané materiály: modřín, smrk, borovice, buk, dub, apod.

Nátěrové systémy:

 • protiplísňové napouštědlo Fungistop
 • dvouvrstvý olejový nátěr Würth
 • syntetické nátěry dle požadavku
Ceník dřevěných poklopů

Reference

Naše projekty

Čistírny odpadních vod

Plastové jímky

Betonové jímky

Septiky

Kontakt

Fakturační adresa
EKOČOV s.r.o.
Černochova 1291
158 00 Praha 5 – Košíře

IČO: 04899563
DIČ: CZ04899563

Provozovna
Na Červeném Hrádku 756
264 01 Sedlčany

Obchod

Ing. František Houska
Speciální a dotační projekty
+420 725 069 007
Vilém Schindl
Prodej domovních ČOV
+420 601 332 451

Realizace projektů

Václav Fára
Jednatel, realizace projektů
+420 723 432 719
Jan Mašek
Realizace projektů, servis
+420 601 506 330