O společnosti

Kdo jsme?

Firma Ekočov s.r.o. je oficiálním distributorem domovních čistíren odpadních vod vyráběných společnosti Envi-pur, má proškolený a zkušený tým montážních specialistů a přímou technickou podporu výrobce. Kromě montáže ČOV nabízí dodávky septiků včetně zemních filtrů a vsaků, podzemních plastových nebo betonových nádrží na dešťovou, případně pitnou vodu. Součástí dodávky může být také úpravna pitné vody od společnosti Culligan, která je navržena podle aktuálního rozboru pitné vody.