Projekty ČOV, dotace Dešťovka

Vzhledem k přesunu dříve samostatného dotačního programu „Dešťovka“ pod centralizovaný dotační systém „Nová zelená úsporám“, poskytujeme v rámci přípravy žádosti o dotaci potřebnou projekční dokumentaci a poradenskou činnost. O dotaci Dešťovka však musí požádat každý zájemce samostatně na webové stránce Rodinné domy – Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz). Více o informací o tomto dotačním programu uvádíme níže:

Dešťovka – dešťová a odpadní voda

Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.

Kdo může žádat

Kolik získáte

Výsledná částka závisí na typu podporovaného opatření a objemu nádrže.

Jak požádat o dotaci

Dotace 27 000 – 105 000 Kč