Betonové jímky a septiky

Betonové jímky jsou určeny k zachycení odpadních a dešťových vod. Po provedení speciálního nátěru s atestem na pitnou vodu je lze také využít pro akumulaci pitné vody. Jímky jsou sestaveny z betonových monolitických prefabrikátů (spodní díl a zákrytová deska), které jsou navzájem těsněny butyllrubberovou páskou a těsnící maltou.Hmotnost zákrytové desky zajistí po montáži stlačení a následnou deformaci plastické těsnící pásky tak, že dojde k dokonalému utěsnění mezer mezi betonovými dílci. Vzniklé spáry jsou dodatečně přetěsněny speciální těsnící maltou. Propojením více jímek, lze dosáhnout požadovaných rozměrů a akumulačních objemů. Otvory pro potrubí lze vyvrtat a umístit dodatečně dle požadavku zákazníka za pomoci mobilního jádrového vrtání. Betonové jímky jsou vyráběny originálními českým výrobci a vyznačují se vysokou kvalitou zpracování a přesností svých rozměrů.

Možnosti využití betonových jímek:

Typy betonových jímek:

Průlezové otvory:

Výhody betonových jímek (v porovnání s plastovými):

Doprava prefabrikovaných dílů na stavbu je zajišťována kamionem, vykládka a montáž se provádí nákladním autem s hydraulickou rukou nebo jeřábem o minimální nosnosti 20t. Vždy je třeba přihlédnout ke vzdálenosti středu kabiny jeřábu od středu výkopu a hmotnosti nejtěžšího manipulovaného dílu. Při přípravě stavby je vhodné využít zátěžové diagramy příslušného typu jeřábu (např. Liebherr).

Dno výkopu se před montáží vyrovná pískem nebo jemným kamenivem (frakce 0-2). Při sestavě více jímek se doporučuje betonová deska s kari sítí o tloušťce 150mm.