Služby

Bezplatná poradenská činnost

Zajištění hydrogeologických posudků a projektů čistíren odpadních vod

Zajištění podkladů, případně vyřízení žádosti o dotaci „DEŠŤOVKA“

Dodávky na klíč, včetně zemních prací a potřebných materiálů

Servis ČOV a dodávky náhradních dílů