ČOV pro rodinné domy

Domovní čistírny odpadních vod BC 4-12

Domovní ČOV BC BioCleaner

Domovní čističky odpadních vod BC biocleaner jsou určeny pro čištění odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění - rodinných domů, chat a chalup, menších penzionů nebo provozoven. Jsou plnohodnotnou ekologickou náhradou plastových a betonových jímek, jejichž vyvážení je ekonomicky mnohem náročnější než provoz čistírny odpadních vod. Využijete je všude tam, kde není možnost připojení na veřejnou kanalizaci.

Domovní čistírny odpadních vod BC biocleaner od ENVI-PUR čistí odpadní vody z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček nebo myček nádobí. Jednoduše Vám vyčistí veškerou odpadní vodu z Vaší domácnosti.

Všechny naše čistírny splňují normy a nařízení platné v České republice i v Evropské unii. Jsou certifikované dle ČSN EN12566-3+A2 a splňují požadavky výzvy pro obce č. 7/2021, to znamená, že na pořízení čistírny lze čerpat dotaci z programu Ministerstva životního prostředí, která je určena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO (několik ČOV v jedné obci) pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení a pro budovy ve vlastnictví obce, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

TECHNICKÉ PARAMETRY BioCleaner BASIC

BioCleaner® BASIC BC 4 BC 6
CENA Kč/bez DPH 40 134,- 46 417,-
Počet připojených osob[EO]46
Množství odpadních vod za den (Q24)[m³/den]0,60,9
Příkon při zatížení[W]50-15060-160
Max. energetická náročnost[kWh/den]0,6-2,90,72-3,0
Celková hmotnost[kg]150165
Průměr[mm]1 4001 600
Výška[mm]1 6001 600

TECHNICKÉ PARAMETRY BioCleaner OPTIMA

BioCleaner® OPTIMA BC 4 BC 6
CENA Kč/bez DPH 43 601,- 49 991,-
Počet připojených osob[EO]46
Množství odpadních vod za den (Q24)[m³/den]0,60,9
Příkon při zatížení[W]50-15060-160
Max. energetická náročnost[kWh/den]0,6-2,90,72-3,0
Celková hmotnost[kg]150165
Průměr[mm]1 4001 600
Výška[mm]1 6001 600

TECHNICKÉ PARAMETRY BioCleaner COMFORT

BioCleaner® COMFORT BC 4 BC 6 BC 10 BC 12
CENA Kč/bez DPH 60 993,- 67 922,- 84 183,- 92 463,-
Počet připojených osob[EO]461012
Množství odpadních vod za den (Q24)[m³/den]0,60,91,51,8
Příkon při zatížení[W]50-15060-160105-205125-225
Max. energetická náročnost[kWh/den]0,6-2,90,72-3,01,1-3,51,3-3,6
Celková hmotnost[kg]150165180200
Průměr[mm]1 4001 6001 7001 900
Výška[mm]1 6001 6002 5002 500

TECHNICKÉ PARAMETRY BioCleaner EXCLUSIVE

BioCleaner® EXCLUSIVE BC 4 BC 6 BC 10 BC 12
CENA Kč/bez DPH 102 500,- 104 428,- 136 890,- 157 761,-
Počet připojených osob[EO]461012
Množství odpadních vod za den (Q24)[m³/den]0,60,91,51,8
Příkon při zatížení[W]50-15060-160105-205125-225
Max. energetická náročnost[kWh/den]0,6-2,90,72-3,01,1-3,51,3-3,6
Celková hmotnost[kg]150165180200
Průměr[mm]1 4001 6001 7001 900
Výška[mm]1 6001 6002 5002 500